GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA - 2023-11-26 - garainyh.blog.hu

Private View lets you preview a website without visiting it directly. Your information is never shared with the site when using Private View.


favicon garainyh.blog.hu/2023/11/26 Private View
ÖRÖK ÉLET BESZÉDE GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA - ISTEN HOZTA KEDVES LÁTOGATÓM! AZ ÚR JÉZUS SZERET S HÍV TÉGED! ÖRÖMÜZENET: az aranyevangélium (Jn 3,16)! „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Közhírré tétetik!
"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ - 2023-11-29
favicon andreas.blog.hu/2023/11/29 Private View
Közhírré tétetik! Ez egy Szerzői Hirdetésmentes Blog; Bloggazda, Admin 2007-től: Garai András * #AndreasBlog

Privacy      Terms      About